MainHeader
Wennol Photography 
www.wennol.co.uk
 
Home
I
About me
I
Links
I
Contact
I
Retail Sales
I
Ramblings
 
Symud ymlaed efo'r byd modern

 

Y gwaith cyntaf ges i ar ôl gadael yr ysgol oedd yn y banc, Banc y National Provincial ac os dach chi’n cofio’r NP does dim ffordd i chi fynnu bellach eich bod chi’n ifanc. Beth bynnag ar ôl treulio blwyddyn yn gweithio ar gyfrifon personol (llyfrau cyfrifon trwm, pob cofnod yn cael ei wneud mewn inc a phob swm yn cael ei wneud yn eich pen.) mi wnes i ddechau ar y cownter. Os oedd rhywun yn talu arian parod ac arian papur i mewn roedd tipyn o waith cyfri i wneud. Roedd pethau yn llawer haws os oedd rhywun yn talu sieciau i mewn yn unig. Doedd dim ond rhaid cadarnhau bod y sieciau wrth law yn cyfateb i’r rhestr ar gefn y slip, stampio’r llyfr a dyna ni. Gwaith llai ‘na munud.

Mae bron hanner can mlynedd wedi mynd heibio erbyn hynny ac mae technoleg wedi datblygu yn aruthrol. Pan es i i’r banc ychydig o ddyddiau yn ôl i dalu dau siec i mewn mi o’n i’n sefyll wrth y cownter am bron pum munud tra oedd yr ariannwraig yn cwblhau’r holl waith.

Tydan ni wedi symud ymlaen!


 

Copyright 2004 - 2015 Wennol Photography all rights reserved